P

Presentació

tornar

El quinzet és un centre de recursos matemàtics no institucional constituít l'any 1988.

Els objectius inicials del quinzet eren i són molt simples:

• Divertir-se i divertir amb les matemàtiques.

• Oferir recursos i materials gratuïts perquè l'alumnat li agradin i gaudeixin de les matemàtiques

• Assessorament matemàtic al professorat i a les escoles de forma gratuita.