El recó dels problemes d'El quinzet
dibujo
El calendari de problemes novembre 2008
El calendari de problemes desembre 2008
El calendari de problemes gener 2009
El calendari de problemes febrer 2009
El calendari de problemes març 2009
El calendari de problemes abril 2009
El calendari de problemes maig 2009